Zrośnięte nerki

anatomia24.pl & zrośnięte nerki

Nerka .. zrośnięte biegunami dolnymi tworząc jedną nerkę podkowiastą. Nerki zrośnięte zarówno biegunami górnymi, jak i dolnymi dają obraz nerki pierścieniowatej. Funkcja takich nerek może być zupełnie prawidłowa. Prawidłowa wielkość nerki wynosi 9 - 14cm. Zwykle lewa nerka jest większa od prawej. Jednak zbyt...