Jaką ślinę wydziela ślinianka podżuchwowa?

  • mieszaną, z przewagą surowiczej
  • mieszaną, z przewagą śluzowej
  • surowiczą i śluzową w równych częściach

ślinianka podżuchwowa

Jama ustna .. ślinianek możliwe jest rozdrobnienie kęsów pokarmowych. Od przodu jama ustna ograniczona jest przez szparę ust ( warga górna i dolna ), od tyłu cieśnią gardzieli. U góry znajduje się podniebienie twarde, miękkie, z którego zwisa języczek podniebienny ... Ślinianki .. ślinianki to ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuch ...