Jakie kości wchodzą w skład sklepienia jamy nosowej?

  • czołowa, klinowa, sitowa
  • czołowa, sitowa, skroniowa
  • czołowa, klinowa, skroniowa

Sklepienie

Mózgoczaszka .. sklepienie, ściana boczna i przegroda jamy nosowej ) oraz oczodoły ( ściana przyśrodkowa oczodołów ). Jest kością nieparzystą zbudowaną z dwóch ustawionych do siebie prostopadle blaszek: sitowej i pionowej. Blaszka pionowa stanowi jak gdyby rusztowan ... Twarzoczaszka .. sklepienie jamy ustnej, dno i część ściany bocznej jamy nosowej oraz dno oczodołu. Kość szczękowa składa się z trzonu i wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego oraz podniebiennego. Trzon ma w przybliżeniu kształt piramidy, zawiera zatoki szczę ...