Z jakich naczyń powstaje żyła odłokciowa?

  • z łuku żylnego grzbietowego śródręcza i żyły odłokciowej małego palca
  • z łuku żylnego grzbietowego śródręcza i żyły odłokciowej kciuka
  • z łuku żylnego grzbietowego śródręcza i żyły odpromieniowej kciuka