Moczowody

anatomia24.pl & moczowody

Układ moczowy .. moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Drogi odprowadzające mocz .. moczowodu. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Moczowód .. moczowodu można podzielić na część brzuszną oraz miedniczą, a ich granica przebiega mniej więcej na poziomie przecięcia się z linią stawu krzyżowo - biodrowego. Moczowód biegnie z góry ku dołowi bardziej w kierunku przyśrodkowym. W części brzusznej leży on zaotrzewnowo sąsiadując od tyłu z wyrostkam... Pęcherz moczowy .. moczowody, z drugiej wychodzi cewka moczowa wyprowadzająca mocz. Pęcherz moczowy swym kształtem dostosowuje się do zawartości. Wypełniony pęcherz zawiera około 350 ml moczu, jednak w niektórych przypadkach jego objętość może wzrastać do 1 - 2 litrów. Powiększający się zbiornik moczu wystaje wówczas ...

Cewka moczowa u mężczyzn .. moczowo - płciowym. Do cewki moczowej uchodzą również gruczoł krokowy oraz gruczoły opuszkowo - cewkowe. W normalnym położeniu cewka moczowa przybiera kształt litery S, tak, że bliższa część cewki jest zakrzywiona ku dołowi, a dalsza wypukła ku górze. Podczas wzwodu krzywizna dalsza zanika. Po wyjśc... Gruczoł krokowy .. moczowo - płciowej. Podstawa skierowana do góry i tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio do gruczołu tworząc połączenie podstawy gruczołu z dnem za pomocą włókien mięśniowych. Powierzchnia przednia leży do tyłu od spojenia łonowego i łączy się z nim za p...

Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. moczowo - płciowej do tyłu od cewki moczowej. Od gruczołów odchodzą przewody długości 3 - 4 cm biegnące obok cewki i uchodzące do jej opuszki. W swojej budowie wewnętrznej posiadają komórki śluzowe produkujące przezroczystą i ciągnącą się wydzielinę. Unaczynienie gruczołu pochodzi z tętnicy opuszki ... Prącie .. moczowo - płciową, kośćmi łonowymi i spojeniem łonowym. Nasada prącia jest silnie przytwierdzona do okostnej dolnych gałęzi kości łonowych i kości kulszowych za pomocą błony białawej obu ciał jamistych oraz więzadło wieszadłowe i procowate prącia. Trzon prącia ma kształt walcowaty, nieco spłaszczony...

Macica .. moczowodu. Podobnie, jak w przypadku jajników, macica posiada struktury mocujące ją w miednicy mniejszej. Na poziomie szyjki odchodzą symetrycznie więzadła podstawne skierowane bocznie, więzadło pęcherzowo - maciczne biegnące do przodu oraz skierowane do tyłu więzadło odbytniczo - maciczne. Od trzon... Cewka moczowa u kobiet .. moczowo - płciową uchodząc na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Biegnie prawie pionowo kierując się od tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Nie występują tu zagięcia charakterystyczne dla cewki moczowej męskiej. Ściana cewki moczowej zbudowana jest z dwóch warstw: błony mięśniowej i śluzowej. Wa...

Pochwa .. moczowo - płciową tak, że część górna znajduje się w jamie miednicy, a dolna w obrębie przepony. Do tyłu sąsiaduje z odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W pozycji stojącej pochwa ustawiona jest nieco skośnie biegnąc od tyłu i góry do przodu i ku dołowi. Kształtem swym pochw... Dno miednicy .. moczowo - płciową. Obie przepony mięśniowe posiadają swoje powięzie, które okrywają je na górnej i dolnej powierzchni. Przepona miednicy złożona jest z mięśnia dźwigacza odbytu leżącego w części przedniej oraz mięśnia guzicznego znajdującego się w części tylnej przepony. Oba mięśnie układają się sto...

Mięśnie dna miednicy .. moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytowego. Mięsień dźwigacz odbytu dzieli się na dwie części: mięsień łonowo - guziczny ( przednią ) oraz biodrowo - guziczny ( tylna ). Powier...