Jakie ruchy wykonuje się w stawie elipsoidalnym?

  • zgięcie dłoniowe i grzbietowe
  • ruch obrotowy
  • ruch nawracania i odwracania

Staw elipsoidalny

Kości ręki .. stawem elipsoidalnym utworzonym przez połączenie kości promieniowej z bliższym rzędem kości nadgarstka. Wzmocniony jest więzadłem promieniowo - nadgarstkowym oraz mniejsze więzadła. Stawy śródnagarstkowe to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy ...