Które narządy położone są wewnątrzotrzewnowo?

  • śledziona, część wstępująca dwunastnicy, żołądek
  • okrężnica wstępująca, okrężnica esowata, okrężnica poprzeczna
  • okrężnica esowata, okrężnica poprzeczna, opuszka dwunastnicy

Otrzewna

Przełyk .. otrzewną i wątrobą. W przeważającej części przełyk zbacza na lewo od pośrodkowej osi ciała. W jego obrębie występują również przewężenia: górne w miejscu połączenia gardła z przełykiem, środkowe na wysokości rozdwojenia tchawicy oraz dolne powyżej wp ... Żołądek .. otrzewna. Żołądek przymocowany jest do sąsiednich narządów za pomocą więzadła wątrobowo - żołądkowego, żołądkowo - przeponowego, żołądkowo - śledzionowego, żołądkowo - okrężniczego. Ściana żołądka zbudowana jest z warstwy śluzowej, mięśniowej i zewnę ...

Jelito cienkie .. otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarmu oraz błonę śluzową zawierającą kosmki jelitowe zwiększające znacznie powierzchnię chłonną i trawienną. Uwalniane tu enzymy trawienne to m.in. maltaza, laktaza, lipaza. Unaczynien ... Wątroba .. otrzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się w ten sposób, że tworzą beleczki wątrobowe otoczone naczyniami krwionośn ...

Pęcherzyk żółciowy .. otrzewną trzewną ). Szyjka powstaje ze zwężania się trzonu i przechodzi w przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z pęcherzyka do przewodu wątrobowego wspólnego wytwarzając tym samym przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około ... Otrzewna Otrzewna ( łac. peritoneum ) jest błoną surowiczą pokrywającą wewnętrzną część jamy brzusznej i jamy miednicy oraz mieszczące się w nich narządy. Składa się z dwóch blaszek: zewnętrznej wyściełającej ściany jamy brzusznej - otrzewnej ściennej i leżąc ...