Gdzie znajduje się migdałek gardłowy?

  • w części krtaniowej gardła
  • w części nosowej gardła
  • w cieniu gardzieli

Migdałek gardłowy

Jama ustna .. migdałek podniebienny ( 1 - 2 cm ). Od dołu jama ustna ograniczona jest przez język i przestrzeń znajdującą się pod nim w postaci dna jamy ustnej. Pomiędzy ustami a tkwiącymi w dziąsłach zębami znajduje się przedsionek jamy ustnej. Dziąsła pokrywają ... Gardło .. migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnętrznie leżącej błony śluzowej, błony włóknistej, mięśniowej i zewnętrznej. W warstwie mięśniowej obecne są mięśnie odpowiedzialne za zwężanie i dźwiganie gardła. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher ...