Z jakimi narządami graniczy płuco lewe przez przeponę?

  • z nerką lewa i śledzioną
  • z nadnerczem lewym i śledzioną
  • z nerką lewą i trzustką

Płuco lewe

Płuca .. Płuco lewe i prawe są oddzielone od siebie obecnymi w klatce piersiowej narządami, a przestrzeń ta nazywa się śródpiersiem ( łac. mediastinum ). Płuca podzielone są szczelinami międzypłatowymi na płaty. Prawe płuco posiada trzy płaty: górny, środkowy ... Śródpiersie .. płuco prawe od lewego i ograniczoną od przodu mostkiem, z tyłu natomiast kręgosłupem. Od dołu granicę śródpiersia wyznacza przepona, ku grze łączy się z szyją. Ze względów topograficznych śródpiersie ulega podziałowi na śródpiersie górne i dolne, a d ...