W co przechodzi dół podskroniowy ku dołowi?

  • w przestrzeń okołogardłową
  • w przestrzeń zagardłową
  • w przestrzeń przygardłową

Dół podskroniowy

Jamy i doły czaszki .. Dół podskroniowy położony jest poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego i zawiera mięśnie skrzydłowe, tętnicę szczękową, nerw żuchwowy. Dół skrzydłowo - podniebienny znajduje się przyśrodkowo od dołu podskroniowego, między szczęką a wyrostkiem skrzy ...