Gdzie uchodzi przewód ślinianki podżuchwowej?

  • na mięsku podjęzykowym
  • na brodawce, w pobliżu drugiego zęba trzonowego górnego
  • na brodawce, w pobliżu kła dolnego

ślinianka podżuchwowa

Jama ustna .. ślinianek możliwe jest rozdrobnienie kęsów pokarmowych. Od przodu jama ustna ograniczona jest przez szparę ust ( warga górna i dolna ), od tyłu cieśnią gardzieli. U góry znajduje się podniebienie twarde, miękkie, z którego zwisa języczek podniebienny ... Ślinianki .. ślinianki to ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuch ...