Przez jaką drogę odpływu kieruje się chłonka z bocznych segmentów sutka?

  • drogę pachową
  • drogę międzyżebrową tylną
  • drogę międzymięśniową