Krótkie mięśnie stopy

anatomia24.pl & krótkie mięśnie stopy

Mięśnie podudzia .. krótki. Mięśnie rozpoczynają się na głowie i powierzchni bocznej strzałki, częściowo na kości piszczelowej a kończą na kościach stopy. Mięśnie grupy bocznej pełnią funkcję zginacza podeszwowego stopy. Dodatkowo odwodzą, nawracają stopę. Unerwienie pochodzi od nerwu strzałkowego. Mięśnie należące do ... Mięśnie stopy .. krótki palców, prostownik krótki palucha, do podeszwowych: odwodziciel palucha, zginacz krótki palucha, przywodziciel palucha, odwodziciel palca małego, zginacz krótki palca małego, zginacz krótki palców i czworoboczny podeszwowy. Mięśnie grzbietu stopy prostują palce i nieco je rozstawiają. Mięśnie...