łopatka mięśnie

anatomia24.pl & łopatka mięśnie

Mięśnie szyi .. łopatkowo - gnykowy, mostkowo - tarczowy i tarczowo - gnykowy. Ich współdziałanie powoduje ustalenie położenia kości gnykowej zapewniając w ten sposób podporę dla innych mięśni. Obniżają kość gnykową, unoszą lub przyciągają krtań w kierunku mostka oraz napinają powięź szyi rozszerzając żyłę szyjną w... Mięśnie obręczy barkowej .. łopatkowy i mięśnie obłe. Mięsień naramienny ( łac. musculus deltoideus ) ma kształt trójkąta wierzchołkiem zwróconego ku dołowi. Znajduje się powierzchownie w okolicy barkowej. Rozpoczyna się na obojczyku, łopatce ( wyrostek barkowy ), a kończy na kości ramiennej. Odpowiada on za podniesienie kończ...

Mięśnie ramienia .. łopatki. Włókna kierują się do dołu i na przyśrodkowej powierzchni, prawie w połowie kości ramiennej, występuje przyczep końcowy mięśnia. Jego zadaniem jest podniesienie i przywiedzenie kończyny górnej. Także w zależności od pozycji wyjściowej może obracać ramię do wewnątrz lub na zewnątrz. Unaczyni... Mięśnie grzbietu .. łopatki. Drugą powierzchowną grupą są mięśnie kolcowo - żebrowe rozpoczynające się podobnie do poprzednich a kończące na żebrach. Są to mięśnie zębate tylne. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w okolicy karku i górnej części grzbietu. Oba mięśnie, prawy i l...

Mięśnie klatki piersiowej .. łopatki. Wspomaga on czynność mięśnia poprzedniego oraz unosi żebra podczas wdechu. Unaczynienie: odgałęzienia tętnic międzyżebrowych, tętnicy pachowej. Unerwienie: nerwy piersiowe przednie. Mięsień zębaty przedni ( łac. musculus serratus anterior ) mieści się na powierzchni bocznej klatki piersiowe... Kość ramienna .. łopatkę. Na brzegu panewki znajduje się obrąbek stawowy zwiększający powierzchnię stawową. Ze względu na budowę tylko 1/3 powierzchni główki objęta jest panewką. Wynika stąd, że za główne mocowanie kości ramiennej do obręczy barkowej odpowiadają mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ...