Kiedy zaznacza się wyraźnie cieśń macicy?

  • w wieku 14 lat
  • w 3 miesiącu ciąży
  • po urodzeniu dziecka

Cieśń macicy

Jajowód .. cieśń oraz część maciczną. Najbardziej leżący dystalnie ( zewnętrznie ) lejek skierowany jest do dołu i zawiera ruchome strzępki. Najdłuższy ze strzępków tworzy połączenie z jajnikiem w postaci więzadła lejkowo - jajnikowego. Zadaniem strzępek jest w ... Macica .. cieśń ( isthmus uteri ) i szyjkę ( cervix uteri ). Najwyżej położony trzon jest najszerszą częścią macicy i stanowi połowę wielkości narządu. Górny koniec trzonu nazywany jest dnem macicy. Poniżej trzonu znajduje się zwężenie - cieśń będąca przejście ...