Kości kończyny dolnej

W skład kości kończyny dolnej wchodzi kość udowa, kość piszczelowa, kość strzałkowa oraz kości stopy.

Kość udowa (łac. femur) to największa kość ustroju. W jej budowie można wyróżnić trzon oraz dwa końce. Na końcu bliższym kości znajduje się głowa, która łączy się z trzonem za pomocą szyjki. Na szczycie znajduje się dołek głowy kości udowej. W przedłużeniu trzonu, na końcu bliższym znajduje się krętarz większy, obok którego ku tyłowi znajduje się mniejszy odpowiednik - krętarz mniejszy. Na trzonie, w jego tylnej części, wyróżnia się kresę chropawą. Na końcu dalszym kości udowej znajdują się dwa kłykcie, które biorą udział w budowie stawu kolanowego. Pomiędzy nimi znajduje się dół międzykłykciowy.

Podstawą goleni jest kość piszczelowa (łac. tibia), która znajduje się po stronie przyśrodkowej kończyny dolnej. Kość zbudowana jest z trzonu oraz dwóch końców. Koniec bliższy posiada dwa kłykcie, przyśrodkowy i boczny. Między nimi znajduje się wyniosłość miedzykłykciowa. Struktury te biorą udział w tworzeniu stawu kolanowego. W trzonie kości piszczelowej można wyróżnić guzowatość piszczeli. Na końcu dalszym można znaleźć kostkę przyśrodkową oraz wcięcie strzałkowe. Dolna powierzchnia kości tworzy powierzchnię stawową dolna, która łączy się z kością skokową.

Rzepka (łac. patella) jest to mała, oddzielna kość, która wchodzi w skład stawu kolanowego. W jej budowie wyróżnia się podstawę i wierzchołek.

Kolejną kością goleni jest kość strzałkowa (łac. fibula). Składa się z końca bliższego, czyli głowy strzałki oraz końca dalszego - kostki bocznej. Długi trzon kości ma kształt trójkątny.

W skład kości stopy wchodzą kości stępu, kości śródstopia i palców. W skład kości stępu wchodzą: kość skokowa (łac. talus), kość piętowa (łac. calcaneus), kość łódkowata (łac. os naviculare), trzy kości klinowate (łac. ossa cuneiformia) i kość sześcienna (łac. os cuboideum). Kości śródstopia (łac. ossa metatarsalia) występują w liczbie pięciu. Kości palców stopy (łac. ossa digitorium pedis) są zbudowane z paliczków. Palce maja po trzy paliczki, ale paluch posiada ich tylko dwa.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom I.
  • W. Sylwanowicz, A. Michajlik, W. Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, podręcznik dla szkół średnich medycznych.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ