Z czego składa się jama nosowa?

  • z jamy nosowej właściwej
  • z jamy nosowej właściwej i jamy nosowej dodatkowej
  • z jamy nosowej właściwej i zatok przynosowych

Nos

Mózgoczaszka .. nosową. Stanowi ona przednią część sklepienia czaszki. Na wypukłej powierzchni znajdują się guzy czołowe, łuki brwiowe, brzeg nadoczodołowy. W dolnej i bocznej części obustronnie znajduje się wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością ... Twarzoczaszka .. nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz ...

Jamy i doły czaszki .. nosowa przedzielona jest przegrodą na dwie części. Ścianę górną tworzy kość nosowa, czołowa, sitowa i klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość sitową i lemiesz, natomiast boczna przez kość si ... Kręgosłup .. nosi nazwę wyrostka żebrowego. Odpowiednikiem właściwego wyrostka poprzecznego jest wyrostek dodatkowy w postaci niewielkiej wyniosłości. Ponadto występuje tu wyrostek suteczkowaty leżący do tyłu od wyrostka dodatkowego. Otwór kręgowy ma kształt trój ...

Klatka piersiowa .. nosi nazwę żeber prawdziwych, ponieważ ich chrząstki żebrowe łączą się bezpośrednio z mostkiem. Pozostałe pięć par żeber to żebra rzekome. Oprócz dwóch ostatnich żeber łączą się z chrząstką żebrową leżącą wyżej, najwyższa zaś z chrząstką żebrową żebr ...