Co wydziela kora nadnerczy?

  • adrenalinę
  • noradrenalinę
  • hormony steroidowe

Kora nadnerczy

Nadnercza .. Kora nadnerczy jest odpowiedzialna za wytwarzanie kortykosteroidów tj. glikokortykosteroidy ( kortyzol, kortyzon ) w obrębie warstwy pasmowatej, mineralokortykoidy ( aldosteron ) w warstwie kłębkowatej, androgeny ( testosteron, androstendion, dehydro ...