Kości palców ręki

Kości palców reki (łac. ossa digitorium manus) są zbudowane z paliczków. Pierwszy palec, kciuk, ma dwa paliczki - bliższy i dalszy. Natomiast cztery pozostałe palce mają po trzy paliczki: dalszy, środkowy i bliższy. Paliczki bliższe i środkowe prawie nie różnią się kształtem. Jedynie wielkość paliczka bliższego jest większa niż środkowego.

Każdy paliczek składa się z trzonu i dwóch końców. Koniec bliższy, podstawa, ma wklęsłą powierzchnię, która łączy się odpowiednio w przypadku paliczków bliższych z kośćmi śródręcza, a w przypadku paliczków środkowych z paliczkami bliższymi. Koniec dalszy, głowa, jest dużo mniejszy niż koniec bliższy. Każdy z nich posiada dwa kłykcie, które łączą się z odpowiednią podstawą. Powierzchnia stawowa strony dłoniowej jest dużo większa niż powierzchnia stawowa strony grzbietowej. Do bocznych powierzchni końców dalszych przyczepiają się odpowiednie więzadła.

Koniec dalszy paliczka dalszego, jest inny niż u pozostałych kości. Posiada guzowatość paliczka dalszego, rozszerza się półksiężycowato pomimo swojego spłaszczenia.

Chrząstka szklista pokrywa powierzchnie stawowe paliczków.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom I.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ