Długość wątroby

anatomia24.pl & długość wątroby

Przełyk .. długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu na przebieg wyróżniono część szyjną, piersiową i brzuszną. W odcinku piersiowym przełyk przylega do osierdzia, opłucnej oraz przyłączają się do jego przebiegu nerwy błędne. W odcinku brzusznym sąsiaduje z otrzewną i wątrobą. W przeważającej części przełyk z... Dwunastnica .. długości 25 - 30 cm. Ułożenie dwunastnicy przypomina podkowę zwróconą wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obejmuje ona głowę trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszki. Sąsiaduje tu ona z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym. Następnie dwunastni...

Wątroba .. długości i 15 - 20 cm wysokości. Swoją powierzchnią górną wątroba przylega do przepony, stąd powierzchnia ta jest wypukła. Powierzchnia dolna jest spłaszczona i biegnie skośnie do przodu i dołu. Wątroba została podzielona na większy płat prawy, lewy oraz mniejsze czworoboczny i ogoniasty, które daje... Pęcherzyk żółciowy .. długości 10 cm i szerokości 4 cm. Może on zgromadzić do 60 ml żółci. W jego budowie wyróżnia się dno skierowane do przodu i dołu, trzon i szyjkę. Dno nieznacznie wystaje poza przedni brzeg wątroby. Trzon przylega do wątroby z jednej strony, a z drugiej powleczony jest błoną zewnętrzną wątroby ( otrz...