Jakie odcinki panewki stawu biodrowego są pokryte chrząstką?

  • odcinek obwodowy panewki, odcinek położony powyżej wcięcia
  • odcinek położony powyżej wcięcia, powierzchnia księżycowata
  • powierzchnia księżycowata, odcinek obwodowy panewki

Staw biodrowy

Kręgosłup .. stawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na sie ... Obręcz miednicza .. Staw biodrowy jest połączeniem panewki kości miedniczej z głową kości udowej. Panewkę pogłębia znacznie obrąbek panewkowy będący strukturą włóknistą. Staw wzmacniają więzadła: biodrowo - udowe, łonowo - udowe, kulszowo - udowe i więzadło głowy kości ...