Powięż brzuch

anatomia24.pl & powięż brzuch

Jądro .. powierzchnię boczną oraz przyśrodkową, brzeg przedni i tylny, biegun górny i dolny. Długość jądra wynosi średnio 4 - 5 cm, szerokość 2,5 cm. Oba jądra znajdują się w worku mosznowym oddzielone od siebie przegrodą worka mosznowego. Moszna jest wypukleniem ściany brzucha zbudowanym ze skóry, tkanki po... Jelito grube .. powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdziałania tłoczni brzusznej oraz perystaltyki jelita grubego. Ośrodek odpowiedzialny za wypróżnianie znajduje się w odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego. Dorota ...

Pęcherzyk żółciowy .. powierzchni prawego płata wątroby ( w podżebrzu prawym ) na wysokości połączenia IX i X żebra. Kształtem przypomina gruszkę o długości 10 cm i szerokości 4 cm. Może on zgromadzić do 60 ml żółci. W jego budowie wyróżnia się dno skierowane do przodu i dołu, trzon i szyjkę. Dno nieznacznie wystaje poza... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. powięzi szerokiej, zasłaniacz wewnętrzny, bliźniaczy górny i dolny, czworoboczny uda, zasłaniacz zewnętrzny. Mięsień lędźwiowy większy współtworzy ścianę tylną jamy brzusznej, ponieważ przebiega od bocznej części trzonów kręgów Th12 - L4 i wyrostków żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej końc...

Przepona .. powiększenie objętości klatki piersiowej odbywa się kosztem jamy brzusznej. Bocznymi brzegami przepona przytwierdzona jest do ściany klatki piersiowej, stąd podział na część lędźwiową, żebrową i mostkową. Część lędźwiowa rozpoczyna się na wysokości dwóch pierwszych kręgów lędźwiowych. Grubość przepo... Mięśnie brzucha .. powierzchni żeber ( od V do XII żebra ) do przodu od mięśnia zębatego przedniego i najszerszego grzbietu. Włókna mięśnia biegną następnie do przodu i dołu tworząc rozcięgno i przednią pochewkę mięśnia prostego brzucha, a u dołu łączą się z więzadłem pachwinowym lub kończą na grzebieniu kości biodrow...