Czworoboczny

anatomia24.pl & czworoboczny

Nerka .. czworobocznego lędźwi i rozcięgna mięśnia poprzecznego brzucha. Powierzchnia przednia nerki prawej sąsiaduje z nadnerczem, wątrobą, częścią zstępującą dwunastnicy, zgięciem okrężniczym oraz jelitem czczym. W przypadku powierzchni przedniej nerki lewej sąsiedztwo obejmuje nadnercza, żołądek, śledzion... Żołądek .. czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzecznicą, trzustką, nerką i nadnerczem oraz śledzioną. Od zewnątrz pokrywa go otrzewna. Żołądek przymocowany jest do sąsiednich narządów za pomocą więzadła wątrobowo - żołą...

Wątroba .. czworoboczny i ogoniasty, które daje się wyróżnić tylko na jej zewnętrznej powierzchni. Strukturę wewnętrzną podzielono na segmenty ( 8 ) ułatwiające orientację chirurgowi. Na powierzchni górnej płat prawy od lewego oddziela więzadło sierpowate. Powierzchnia dolna posiada wyżłobienia w kształt liter... Mięśnie głowy .. czworoboczny i krótki przebieg. Składa się z części powierzchownej i głębokiej. Biegnie od wyrostka jarzmowego szczęki i kości jarzmowej do guzowatości żwaczowej mieszczącej się w okolicy kąta żuchwy. Mięsień bierze udział w podnoszeniu żuchwy i obracaniu jej nieznacznie do boku. Mięsień skrzydłowy ...

Mięśnie przedramienia .. czworoboczny. Funkcją mięśni jest zginanie przedramienia w stawie łokciowym, nawracanie ręki, zginanie i przywodzenie ręki, zginanie palcy. Unaczynienie mięśni grupy przedniej pochodzi od tętnicy ramiennej, łokciowej i promieniowej. Większość mięśni zaopatrzona jest we włókna nerwowe nerwu pośrodkow... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. czworoboczny uda, zasłaniacz zewnętrzny. Mięsień lędźwiowy większy współtworzy ścianę tylną jamy brzusznej, ponieważ przebiega od bocznej części trzonów kręgów Th12 - L4 i wyrostków żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej kończąc się na krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy,...

Mięśnie stopy .. czworoboczny podeszwowy. Mięśnie grzbietu stopy prostują palce i nieco je rozstawiają. Mięśnie podeszwowe zginają palce, przywodzą lub odwodzą paluch od palca drugiego, wzmacniają sklepienie stopy. Za unerwienie odpowiadają gałęzie nerwu strzałkowego wspólnego i piszczelowego. Unaczynienie pochodzi ... Mięśnie grzbietu .. czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki. Drugą powierzchowną grupą są mięśnie kolcowo - żebrowe rozpoczynające się podobnie do poprzednich a kończące na żebrach. Są to mięśnie zębate tylne. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w ...

Mięśnie brzucha .. czworoboczny lędźwi. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus externus abdominis ) ma kształt spłaszczonego czworokąta. Rozpoczyna się na zewnętrznej powierzchni żeber ( od V do XII żebra ) do przodu od mięśnia zębatego przedniego i najszerszego grzbietu. Włókna mięśnia biegną nast... Twarzoczaszka .. czworobocznego. Tworzy ona tylną część przegrody nosowej. Łączy się z kością sitową, klinową, szczękową i podniebienną. Małżowina nosowa dolna ogranicza jamę nosową, wchodząc w skład jej ściany bocznej. Ma kształt podłużny. Znajduje się pod małżowiną nosową środkową kości sitowej. Poniżej małżowiny ...

Kości przedramienia .. czworoboczny. Posiada powierzchnię stawową dla połączenia z kośćmi nadgarstka oraz wcięcie łokciowe dla połączenia z kością łokciową. Powierzchnia stawowa dla kości nadgarstka jest wklęsła, część boczna łączy się z kością łódeczkowatą, przyśrodkowa z księżycowatą. Na końcu dalszym znajduje się położ... Kości ręki .. czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata. Kości śródręcza tworzy pięć kości długich. Końcem bliższym ( podstawą ) łączą się stawowo z nadgarstkiem i sąsiednią kością śródręcza. Koniec dalszy ( głowa ) łączy się z podstawą paliczka bliższego. W przestrzeniach międzykostny...

Nerwy czaszkowe .. czworoboczny ( mięśnie szyi i karku ). Ostatni, nerw podjęzykowy ( n. XII ), jest nerwem ruchowym języka. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego...