Przedłużeniem jakiego splotu jest splot maciczno pochwowy?

  • splotu trzewnego
  • splotu podbrzusznego górnego
  • splotu podbrzusznego dolnego

Splot

Opony mózgowo-rdzeniowe .. sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obe ...