W jakim kącie trójkąta pęcherzowego znajduje się ujście moczowodu?

  • tylno-pośrodkowym
  • przednio-bocznym
  • tylno-bocznym

Trójkąt pęcherzowy

Pęcherz moczowy .. trójkąt pęcherzowy i powstający z niego zwieracz pęcherza. Część włókien obejmuje początkowy odcinek cewki moczowej ( mięsień zwieracz cewki wewnętrzny ). W dalszym odcinku znajduje się mięsień zewnętrzny cewki moczowej, który podlega naszej woli i l ...