Na jakich brodawkach językowych znajdują się kubki smakowe?

  • grzybowate, okolone, nitkowe
  • nitkowe, iglaste, grzybowate
  • okolone, liściaste, grzybowate

Kubki smakowe

Język .. Kubki smakowe mieszczą się na brodawkach grzybowatych i okolonych. Od dołu, na dolnej powierzchni języka, biegnie fałd błony śluzowej, który łączy się z dnem jamy ustnej. Jest to wędzidełko języka. Dzięki swej ogromnej ruchomości język umożliwia żuci ...