Jak inaczej jest nazywane zgięcie lewe okrężnicy?

  • śledzionowe
  • wątrobowe
  • trzustkowe

Zgięcie okrężnicy

Trzustka .. zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od przodu do trzustki przylegają pętle jelita cienkiego, żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przew ...