Co jest wypełnione cieczą wodnistą?

  • komora przednia gałki ocznej
  • komora tylna gałki ocznej
  • komora przednia i komora tylna gałki ocznej

Ciecz wodnista

Opony mózgowo-rdzeniowe .. cieczą ochraniającą dodatkowo ośrodkowy układ nerwowy oraz nerwy i naczynia wychodzące na powierzchnię podstawy mózgowia. Jest przesączem krwi i zawiera małe ilości białka, glukozy i potasu. W ciągu doby produkowanych jest około 500 ml płynu mózgowo ... Oko .. ciecz wodnista pozostająca w kontakcie z komorą przednią. Soczewka jest przezroczystym tworem dwuwypukłym łączącym się z tęczówką i brzegiem źrenic od jednej oraz ciałem szklistym od drugiej strony. Kształt soczewki podlega zmianie wraz z wiekiem, u ...