Jaki nerw czaszkowy unerwia gruczoł łzowy?

  • nerw trójdzielny
  • nerw twarzowy
  • nerw okoruchowy

łzy

Oko .. łzy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. ...