Co wydzielają gruczoły śluzówki żołądka?

  • kwas solny i śluz
  • kwas solny i enzymy
  • kwas solny, lipazę, pepsynogen

Gruczoły śluzówki żołądka

Żołądek .. gruczołów żołądkowych. Zadaniem żołądka jest wydzielanie soku żołądkowego zawierającego w swym składzie kwas solny i pepsynę trawiącą białka. Kwas solny wydzielają komórki okładzinowe błony śluzowej. W żołądku treść pokarmowa przebywa od 2 do 4 godzi ...