Chłonka węzłów

anatomia24.pl & chłonka węzłów

Moczowód .. chłonki odbywa się do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych, biodrowych i lędźwiowych. Unerwienie występuje pod postacią splotów posiadających zarówno włókna pochodzenia współczulnego i przywspółczulnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebsk... Pęcherz moczowy .. chłonki odbywa drogą węzłów biodrowych wewnętrznych, wspólnych i lędźwiowych. Unerwienie pęcherza moczowego pochodzi zarówno z włókien współczulnych jak i przywspółczulnych. Pobudzenie układu współczulnego powoduje zatrzymanie moczu hamując działanie wypieracza, a pobudzając zwieracz pęcherza. Układ...

Krtań .. chłonki odbywa się poprzez węzły szyjne głębokie oraz szyjne głębokie dolne do pnia chłonnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I... Oskrzela główne .. chłonne. Odpływ chłonki odbywa się poprzez węzły szyjne głębokie dolne do pnia chłonnego szyjnego oraz węzły thcawiczo - skrzelowe i tchawicze do pni oskrzelowo - śródpiersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z el...

Opłucna .. chłonki odbywa się przez węzły chłonne międzyżebrowe mostkowe i kręgowe do węzłów śródpiersiowych przednich i tylnych. Opłucna płucna zaopatrywana jest przez układ współczulny, zaś opłucna ścienna przez nerwy międzyżebrowe i nerw przeponowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka,... Śródpiersie .. chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpiersiowe odchodzące od tętnic piersiowych wewnętrznych, węzły chłonne śródpiersiowe przednie. W śródpiersiu środkowym znajdują się: serce otoczone osierdz...

Jądro .. Chłonka odpływa do węzłów lędźwiowych i węzłów pachwinowych powierzchniowych. Jądro zaopatrywane jest przez nerwy pochodzące ze splotu trzewnego i nerkowego, które tworzą splot jądrowy. Ośrodek wytryskowy znajduje się w odcinku lędźwiowym rdzenia kręgowego. Nie należy zapominać o znaczeniu jądra, ja... Najądrze .. chłonki odbywa się do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych. Najądrze podobnie jak jądro zaopatrywane jest przez nerwy pochodzące ze splotu trzewnego i nerkowego, które tworzą splot jądrowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjol...

Nasieniowód .. chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych. Unerwienie pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Pęcherzyk nasienny .. chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych i biodrowych. Unerwienie pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnę...

Gruczoł krokowy .. chłonki odbywa się do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych. Za unerwienie odpowiedzialny jest splot sterczowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Chorob... Moszna .. chłonki odbywa się do węzłów chłonnych pachwinowych. Natomiast za unerwienie odpowiedzialny jest nerw płciowo - udowy, biodrowo - pachwinowy oraz nerw sromowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii ...

Prącie .. chłonki odbywa się do węzłów pachwinowych lub węzłów biodrowych wewnętrznych. Prącie jest bogato unerwionym narządem. Unerwienie pochodzi od nerwu sromowego ze splotu krzyżowego oraz regulujących mechanizm wzwodu włókien autonomicznych. Część współczulną tworzą włókna splotu podbrzusznego dolnego, w... Jajnik .. chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych oraz przymacicznych i biodrowych wewnętrznych. Jajnik unerwiony jest przez włókna splotu aortowego brzusznego, nerkowego i maciczno - pochwowego tworzące splot jajnikowy oraz korzenie nerwowe Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowiek...

Jajowód .. chłonki następuje do węzłów chłonnych lędźwiowych. Włókna nerwowe odchodzą od splotu maciczno - pochwowego i jajnikowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej... Cewka moczowa u kobiet .. chłonki odbywa się do węzłów biodrowych wewnętrznych i pachwinowych. Unerwienie pochodzi ze splotu pęcherzowego i nerwu sromowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. S...

Pochwa .. chłonki następuje do węzłów biodrowych wewnętrznych, odbytniczych oraz pachwinowych. Włókna nerwowe zaopatrujące pochwę pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego, a w okolicy ujścia pochwy gałęzie czuciowe odchodzące od nerwu sromowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom I... Łechtaczka .. chłonki odbywa się do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw biodrowo - pachwinowy, sromowy oraz gałęzie nerwu skórnego tylnego uda oraz płciowo - udowego. Włókna wegetatywne ( autonomiczne unerwiające narządy wewnętrzne ) pochodzą ze splotu podbrzuszne...

Tarczyca .. Chłonka uchodzi do węzłów szyjnych głębokich bezpośrednio lub przez węzeł przedkratniowy, węzły tchawicze i do węzłów śródpiersiowych dolnych. Unerwienie gruczołu tarczycowego pochodzi z włókien pnia współczulnego oraz nerwu błędnego poprzez nerw kratniowy górny i krtaniowy wsteczny. Hormony tarczyc... Przytarczyce .. chłonki odbywa się przez węzły przytchawicze do węzłów szyjnych głębokich. Unerwienie pochodzi od włókien nerwowych tarczycy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II i IV. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. V. Kumar, R. S. Cotran, S. L. Robbins: Robbins Basic Patholog...

Nadnercza .. Chłonka odpływa do węzłów chłonnych lędźwiowych. Unerwienie rdzenia jest bogatsze w stosunku do kory nadnerczy. Pochodzi od nerwu przeponowego i błędnego, włókien współczulnych zwoju trzewnego, nerwu trzewnego większego i mniejszego tworzących splot nadnerczowy. Hormony nadnerczy Kora nadnerczy jest... Przełyk .. chłonki odbywa się do węzłów szyjnych głębokich oraz śródpiersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Żołądek .. chłonki możliwy jest do węzłów żołądkowych, odźwiernikowych, trzustkowo - śledzionowych i trzustkowych. Włókna nerwowe odchodzą od nerwu błędnego oraz splotu trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M... Jelito cienkie .. chłonka do węzłów chłonnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria N...

Jelito grube .. chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdziałania tłoczni brzusznej oraz perystaltyki jelita grubego. Ośrodek odpowiedzialn... Trzustka .. chłonka do węzłów trzewnych. Unerwienie trzustki pochodzi z włókien splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, ...

Naczynia i nerwy serca .. chłonki odbywa się do węzłów tachawiczo - oskrzelowych i śródpiersiowych przednich. Serce posiada sieć licznych włókien nerwowych układu autonomicznego tworzącą splot sercowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock... Układ limfatyczny .. chłonny ) jest zarówno częścią układu krążenia, jak i układu odpornościowego. Tworzą go: naczynia, krążąca w nich chłonka, węzły chłonne, migdałki, komórki układu siateczkowo - śródbłonkowego zlokalizowane przede wszystkim w śledzionie i wątrobie, ale również szpiku kostnym, jelitach i płucach. Chło...

Węzły chłonne .. chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produkcji limfocytów ( komórek układu odpornościowego ). Węzły...