Guz na podudziu

anatomia24.pl & guz na podudziu

Mięśnie podudzia .. guzie piętowym. Dół podkolanowy znajduje się w tylnej okolicy podkolonowej od góry i boku otoczony mięśniem dwugłowym uda, przyśrodkowo mięśniem półbłoniastym i ścięgnistym. Wypełniony jest on tkanką łączną i tłuszczową, zawiera kilka węzłów chłonnych. Poza tym przebiegają tu: nerw piszczelowy, żyła... Kości podudzia .. guzki międzykłykciowe, natomiast do przodu i do tyłu pola międzykłykciowe. Na kłykciu bocznym z tyłu i boku znajduje się powierzchnia stawowa dla strzałki. Koniec dalszy jest mniejszy od poprzedniego, posiada bocznie położoną powierzchnię stawową dla strzałki, a przyśrodkowo tworzy wypukły wyrostek ...