Zatoki

anatomia24.pl & zatoki

Nerka .. zatokę nerkową zawierającą kielichy i miedniczkę nerkową wraz z rozgałęziającymi się naczyniami. Znajduje się tu również tkanka tłuszczowa połączona z torebką tłuszczową. Nerka otoczona jest torebką włóknistą, natomiast wraz z położonym nad nią nadnerczem objęta jest tkanką łączną zawierającą tkankę... Jama nosowa .. zatoki szczękowej, komórek sitowych oraz zatoki czołowej. Natomiast małżowina nosowa górna, najmniejsza, połączona jest z małżowiną środkową od przodu, a przewód nosowy górny zawiera ujścia otworów sitowych. Powyżej i do tyłu od małżowiny górnej znajduje się zachyłek klinowo - sitowy, a za nim otwór...

Zatoki przynosowe Zatoki przynosowe są przestrzeniami powietrznymi w kościach twarzoczaszki biorącymi udział w ogrzewaniu i nawilżaniu wdychanego powietrza. Powstają wskutek wpuklania się błony śluzowej jamy nosowej w otaczającą kość. Wyróżniamy, zatem zatokę klinową, czołową, sitową, szczękową występujące obustronni... Przysadka .. zatoka klinowa, a po bokach zatoka jamista, tętnica szyjna wewnętrzna i nerwy czaszkowe ( okoruchowy n.III, bloczkowy n. IV, odwodzący n.VI oraz trójdzielny n.V ). Unaczynienie przysadki pochodzi od tętnicy szyjnej wewnętrznej przez tętnice przysadkowe dolne oraz koła tętniczego przez tętnice przysa...

Serce .. zatoką. W ścianie przyśrodkowej przedsionka znajduje się otwór owalny. W życiu płodowym pełni on drogę omijającą płuca i prowadzącą krew prosto do przedsionka lewego. U osoby dorosłej otwór zarasta i zostaje po nim dół owalny. Komora prawa ( łac. ventriculus dexter ) ma zdecydowanie cieńszą ścianę (... Układ przewodzący serca .. zatoki żył głównych z przedsionkiem prawym. Wytwarza rytm o częstości 60 - 100 / min. Wygenerowane pobudzenie rozprzestrzenia się na mięsień przedsionkowy i dociera do węzła przedsionkowo - komorowego skąd pobudzenie dociera do mięśnia komór. Węzeł zatokowo - przedsionkowy jest stacją nadrzędną, czę...

Naczynia i nerwy serca .. zatoka żylna mieszcząca się w części tylnej bruzdy wieńcowej, do której uchodzą żyła wielka, mała, średnia, tylna, skośna i żyły przednie serca. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów tachawiczo - oskrzelowych i śródpiersiowych przednich. Serce posiada sieć licznych włókien nerwowych układu autonomiczn... Aorta i gałęzie aorty .. zatoki szyjnej. W miejscu tym występują liczne włókna nerwu błędnego. W miejscu poszerzenia tętnica szyjna wspólna dzieli się na tętnicę szyjną wewnętrzną i tętnicę szyjną zewnętrzną. Tętnica szyjna wewnętrzna ( łac. arteriae carotis interna ) po podziale na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczo...

Węzły chłonne .. zatoki brzeżne, do których dopływa chłonka z naczyń doprowadzających. Następnie poprzez zatoki pośrednie rdzenia i zatokę końcową wnęki chłonka odpływa do naczyń odprowadzających. Odpływająca chłonka wzbogacona zostaje w wytworzone w węźle limfocyty. Węzły chłonne pełnią funkcję zapory chroniącej pr... Mózgoczaszka .. zatoki strzałkowej górnej. Poza tym występują tu liczne wyciski odpowiadające powierzchni półkul mózgowych. Kość czołowa łączy się u góry szwem wieńcowym z kością ciemieniową, bocznie z kością klinową, a u dołu z kością jarzmową. Zatoki czołowe są przestrzeniami powietrznymi wysłanymi błoną śluzową ...

Twarzoczaszka .. zatoki szczękowe, czyli przestrzenie powietrzne wyścielone błoną śluzową. Są to największe z zatok przynosowych. Jej pojemność to około 25 cm3. Ujście zatoki szczękowej znajduje się w jamie nosowej, a dokładniej przewodzie nosowym środkowym. Wyrostek zębodołowy jest wypukłą strukturą kostną i tworzy... Międzymózgowie .. zatokami opony twardej przez trzy otwory: pośrodkowy ( Magendiego ) i dwa boczne ( Luschki ). W komorze czwartej znajduje się wiele struktur m.in. jądra nerwów czaszkowych od V do XII. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowiek...

Opony mózgowo-rdzeniowe .. zatoki opony twardej do krwi. Zmniejszony odpływ płynu mózgowo - rdzeniowego prowadzi do powstania wodogłowia. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego... Unaczynienie mózgu .. zatok żylnych opony twardej, skąd odpływają do żyły szyjnej wewnętrznej. Występuje układ żylny głęboki i powierzchowny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwoweg...

Oko .. zatoki żylnej twardówki. Komora tylna jest z kolei przestrzenią mieszczącą się za tęczówką, a przed torebką soczewki między ciałem rzęskowym. Wypełnia ją również ciecz wodnista pozostająca w kontakcie z komorą przednią. Soczewka jest przezroczystym tworem dwuwypukłym łączącym się z tęczówką i brzegi...