Przewód wytryskowy

anatomia24.pl & przewód wytryskowy

Nasieniowód .. przewód wytryskowy uchodzi do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50 - 60 cm. Początkowy jego odcinek jest kręty i biegnie ostro ku górze, równolegle do przyśrodkowej części najądrza ( część jądrowa ). Następnie łącznie z innymi składnikami powrózka nasiennego biegnie do pierścienia pachwino... Pęcherzyk nasienny .. przewodu wytryskowego. Mają wygląd gruszkowatych cewek o poszerzonym końcu górnym i zwężonym końcu dolnym. Ich długość wynosi średnio 4 - 5 cm. Oś przeprowadzona od końca górnego przebiega skośnie do dołu przyśrodkowo i do przodu. Swoją powierzchnią przyśrodkową pęcherzyki nasienne przylegają do ban...

Gruczoł krokowy .. przewodami wytryskowymi nazywany jest płatem środkowym. Płat środkowy często ulega powiększeniu stwarzając problemy w oddawaniu moczu. Gruczoł krokowy zbudowany jest z miąższu poprzedzielanego włóknami mięśniówki gładkiej i łącznej. W jego obrębie występują gruczoły cewkowo - pęcherzykowe. Przewodzi...