Jaka gałąź splotu szyjnego jest gałęzią długą mięśniową?

  • nerw uszny wielki
  • nerw poprzeczny szyi
  • pętla szyjna

Splot

Opony mózgowo-rdzeniowe .. sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obe ...