Skład mięśni

anatomia24.pl & skład mięśni

Pęcherz moczowy .. składa się z trzech warstw. Pierwsza to otrzewna okrywająca tylną ścianę pęcherza i szczyt lub błona zewnętrzna, która jest tkanką łączną występującą w miejscach pozbawionych otrzewnej. Drugą warstwę stanowi błona mięśniowa zawierająca włókna mięśniowe i sprężyste. Wewnętrzną, trzecią, warstwą jest ... Jajowód .. skład ściany jajowodu wchodzą: najbardziej zewnętrznie położona błona surowicza, mięśniowa i śluzowa. W całym swym przebiegu występują zmiany grubości warstwy śluzowej, która najgrubsza jest w obrębie bańki jajowodu. Występują tu liczne fałdy podłużne. Ściany jajowodu cechują się dużą elastycznością...

Pochwa .. składa się z błony zewnętrznej, mięśniowej oraz błony śluzowej. Błona mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie ułożone porzecznie i podłużnie. Błona śluzowa wysłana jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym, posiada liczne fałdki i marszczki, szczególnie w dolnej części pochwy. Bło... Gardło .. składa się z wewnętrznie leżącej błony śluzowej, błony włóknistej, mięśniowej i zewnętrznej. W warstwie mięśniowej obecne są mięśnie odpowiedzialne za zwężanie i dźwiganie gardła. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, ...

Przełyk .. składa się z 4 warstw. Warstwa mięśniowa zawiera zewnętrznie położone włókna podłużne i wewnętrznie leżące okrężne. Odgrywają one rolę w transporcie płynów i kęsa pokarmowego oraz zapewniają napięcie przełyku. Unaczynienie przełyku pochodzi od tętnicy podobojczykowej, aorty, tętnicy żołądkowej lewej... Szkielet serca i zastawki serca .. składającą się z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, blaszki właściwej i tkanki podwsierdziowej. Śródsierdzie ( łac. myocardium ) tworzą trzy warstwy włókien mięśniowych o przebiegu okrężnym, podłużnym i skośnym. Nasierdzie ( łac. epicardium ) jest blaszką surowiczą otaczającą serce i stanowi zaraz...

Układ tętniczy .. składa się z tętnic ( łac. arteriae ), które prowadzą krew z komór serca do mikrokrążenia. Tętnice różnią się pod względem wielkości i budowy na tętnice duże, czyli typu sprężystego, średnie - typu mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzię... Mięśnie głowy .. składa się z dwóch brzuśców oddzielonych od siebie rozcięgnem. Brzusiec czołowy podczas skurczu powoduje uniesienie brwi i wytworzenie się poprzecznych fałdów na skórze czoła. Unerwienie pochodzi od włókien nerwu twarzowego, za unaczynienie odpowiedzialne są odgałęzienia tętnic szyjnych. Mięśnie ota...

Mięśnie szyi .. składa się z dwóch brzuśców ( przedni i tylny ) przedzielonych ścięgnem pośrednim. Brzusiec tylny biegnie od okolicy wyrostka sutkowego kości skroniowej do dołu i przodu w kierunku kości gnykowej, do której przyczepia się ścięgnem pośrednim i biegnie dalej, jako brzusiec przedni w kierunku żuchwy. J... Mięśnie kończyny górnej .. skład obręczy barkowej, mięśnie ramienia, przedramienia i ręki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Mięśnie ramienia .. składa się z trzech głów: głowy długiej, bocznej i przyśrodkowej. Pierwsza z nich rozpoczyna się na łopatce tuż poniżej panewki tworzącej staw ramienny. Pozostałe biorą swój początek na tylnej powierzchni kości ramiennej. Wszystkie głowy łączą się w jedno ścięgno kończące się na wyrostku łokciowym k... Mięśnie przedramienia .. składa się z ośmiu mięśni funkcjonujących jako zginacze. Należą tu mięśnie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy nadgarstka, zginacz powierzchowny palców, zginacz głęboki palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny. Funkcją mięśni jest zginanie prze...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia biodrowego. Do grupy tylnej należą mięśnie: gruszkowaty, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, pośladkowy mały, napinacz powięzi szerokiej, zasłaniacz wewnętrzny, bliźniaczy górny i dolny, czworoboczny uda, zasłaniacz zewnętrzny. Mięsi... Mięśnie uda .. składająca się z przywodzicieli, przednia zawierająca prostowniki oraz tylna - zginacze. Najsilniejszą grupę tworzą prostowniki działające przeciwstawnie do sił grawitacyjnych. Mięśnie grupy przedniej unerwione są przez nerw udowy, tylna przez nerw kulszowy, a przyśrodkowa przez nerw zasłonowy. Unac...

Mięśnie podudzia .. Składa się z dwóch mięśni: brzuchatego łydki oraz płaszczkowatego. Zaczynają się one na kości udowej i głowie strzałki biegną do dołu łączą w pojedyncze ścięgno piętowe tzw. ścięgno Achillesa kończąc się na guzie piętowym. Dół podkolanowy znajduje się w tylnej okolicy podkolonowej od góry i boku oto... Mięśnie klatki piersiowej .. skład m.in. układu ruchu dla kończyny górnej ( grupa powierzchowna ), właściwych mięśni klatki piersiowej ( grupa głęboka ), a także należy tu najważniejszy mięsień oddechowy - przepona. Do grupy powierzchownej zaliczane są: mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, podobojczykowy i zębaty prze...

Mięśnie brzucha .. skład rozcięgna wchodzą włókna leżące bardziej przyśrodkowo. Dolne pasma włókien oddzielają się od mięśnia w postaci mięśnia dźwigacza jądra u mężczyzn, a u kobiet, jako więzadło obłe macicy przechodzące przez kanał pachwinowy. Skurcz mięśnia skośnego zewnętrznego jednej strony oraz skośnego wewnętr... Dno miednicy .. Składa się on z zakończeń ścięgnistych mięśnia: dźwigacza odbytu, poprzecznego krocza, opuszkowo - gąbczastego i zwieracza zewnętrznego odbytu. Stanowi niezwykle silne wzmocnienie dna miednicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia czł...