Mięsień w uchu

anatomia24.pl & mięsień w uchu

Ucho .. mięsień napinacz błony bębenkowej oraz strzemiączkowy ( najmniejszy mięsień ciała ludzkiego ), który zmniejsza amplitudę drgań. Natomiast trąbka słuchowa ( trąbka Eustachiusza ) łączy ucho środkowe z gardłem, co zapewnia odpowiednią wentylację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu...