Na jakie struktury dzieli jądro błona biaława?

  • płaciki
  • zraziki
  • przegródki

Jądro

Jądro Jądro ( łac. testis, orchis ) jest parzystym narządem, ma kształt owalny i nieco spłaszczony. W budowie zewnętrznej jądra wyróżniono bardziej wypukłą powierzchnię boczną oraz przyśrodkową, brzeg przedni i tylny, biegun górny i dolny. Długość jądra wy ... Najądrze .. jądrowej odchodzącej od aorty brzusznej, tętnicy nasieniowodu i dźwigacza jądra. Żyły towarzyszą tętnicom. Po stronie prawej żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerkowej lewej. Odpływ chłonki odbywa się do węzłó ...

Nasieniowód .. jądrowa ). Następnie łącznie z innymi składnikami powrózka nasiennego biegnie do pierścienia pachwinowego ( część powrózkowa ). Tam przechodzi przez kanał pachwinowy ( część pachwinowa ) i ulega zagięciu biegnąc wzdłuż ściany bocznej miednicy ku doło ... Moszna .. jądro worek mosznowy nie jest symetryczny i lewą połową zwisa nieco niżej. Skóra moszny jest słabo owłosiona i zawiera znaczną ilość gruczołów łojowych i potowych. Meszki włosowe są nieco wyniosłe ponad powierzchnię skóry. Skóra moszny może się znacz ...

Powrózek nasienny .. jądro. W jego przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i żyły nasieniowodu, splot nasieniowodu, splot nerwowy jądrowy, naczynia ...