Z czego powstaje tętnica podstawna?

  • z połączenia tętnicy kręgowej i tętnicy szyjnej wewnętrznej
  • z połączenia tętnic kręgowych
  • z połączenia tętnic szyjnych wewnętrznych

Tętnica podstawna

Układ krążenia .. tętnice, żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży ( obwodowy ) oraz mały ( płucny ). Przepływ krwi, oprócz mechanizmu napędowego, jakim jest serce, możliwy jest również dzięki różni ... Serce .. tętnic. Choroby serca zaburzają funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyczyną zgonów. Serce położone jest w środkowej części jamy klatki piersiowej między workami opłucnej. Spoczywa na środku ścięgnistym przepony do tyłu od mostka i chrz ...

Szkielet serca i zastawki serca .. tętniczych ( aorty i pnia płucnego ). Zastawki stanowią połączenie między przedsionkiem a komorą oraz zapobiegają cofaniu się krwi. Zastawki przedsionkowo - komorowe utworzone są przez płatki zbudowane z tkanki włóknistej otoczonej wsierdziem przytwi ... Aorta i gałęzie aorty .. tętnicą główną, jest jedynym naczyniem prowadzącym krew z serca na obwód. Ma kształt laski pasterskiej z zaokrągloną rączką. Średnica aorty waha się średnio między 2 - 3 cm. Aorta uchodzi z lewej komory serca nieco do góry i w stronę prawą ( część ws ...