Jaki jest stosunek macicy do otrzewnej?

  • macica leży wewnątrzotrzewnowo, posiada krezkę
  • macica leży wewnątrzotrzewnowo, nie posiada krezki
  • macica leży zewnątrzotrzewnowo

Macica a otrzewna

Jajnik .. macicy. Do przodu od jajnika biegnie więzadło szerokie macicy. Jest ono wybrzuszeniem otrzewnej przebiegającym obustronnie od bocznych brzegów macicy w kierunku ściany miednicy i obejmującym jajnik. Wymienione więzadła tworzą strukturę stabilizującą ... Jajowód .. macicy. Odchodzi od końca jajnikowego wyposażonego w strzępki, a dochodzi do górnego kąta macicy. Swoją budową zewnętrzną jajnik upodabnia się do trąbki rozszerzającej się w kierunku macicy. Całkowita długość jajowodu to 14 - 20 cm. W jego przebiegu ...

Macica Macica ( łac. uterus ) jest pojedynczym mięśniowym narządem kobiecym tworzącym miejsce do zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej i jej rozwoju. Dzięki grubej warstwie mięśniowej stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas p ... Pochwa .. macicę z przedsionkiem pochwy. Tworzy odpływ dla krwi menstruacyjnej oraz kanał wyprowadzający dla płodu, a podczas stosunku umożliwia wprowadzenie nasienia i jak pochwa obejmuje prącie ( stąd pochodzi nazwa ). Długość pochwy może się wahać między 6 ...