Przewody jakich ślinianek uchodzą na mięsku podjęzykowym?

  • podjęzykowej i przyuszniczej
  • podżuchwowej i przyuszniczej
  • podjęzykowej i podżuchwowej

Mięsko podjęzykowe

Ślinianki .. mięsień żuchwowo - gnykowy. Gruczoł składa się z większej ślinianki podjęzykowej oraz kilku mniejszych. Ma kształt podłużny i układa się równolegle do trzonu żuchwy. Od góry ślinianka podjęzykowa pokryta jest błoną śluzową dna jamy ustnej. Ujście prz ...