Położenie tarczycy

anatomia24.pl & położenie tarczycy

Tarczyca .. położenie gruczołu można wyróżnić powierzchnię przednią i tylną oraz biegun górny i dolny. Powierzchnia przednia tarczycy jest wypukła i graniczy z powięzią szyi, mięśniami podgnykowymi oraz mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym. Powierzchnia tylna przylega do tchawicy i za pomocą więzadeł przy... Przytarczyce .. położenie przytarczyc nie jest symetryczne i cechuje się zmiennością. Ponadto przytarczyce objęte są tkanką łączną i znajdują się na zewnątrz torebki włóknistej gruczołu tarczowego. Takie sąsiedztwo sprawia trudności operacyjne podczas zabiegów chirurgicznych na tarczycy. Budowa wewnętrzna posiada p...