W jaką stronę pociąga łopatkę mięsień dźwigacz łopatki?

  • ku górze i do boku
  • ku górze i przyśrodkowo
  • ku górze

Dźwigacz łopatki

Mięśnie grzbietu .. dźwigacz łopatki. Drugą powierzchowną grupą są mięśnie kolcowo - żebrowe rozpoczynające się podobnie do poprzednich a kończące na żebrach. Są to mięśnie zębate tylne. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w oko ...