Co to jest cerebellum?

  • most
  • półkule mózgu
  • móżdżek

Cerebellum

Móżdżek .. cerebellum ) znajduje się poniżej półkul mózgu, od których oddziela go szczelina poprzeczna oraz do tyłu od rdzenia przedłużonego. Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi. Móżdżek składa się ...