Do jakich struktur przyczepiają się struny ścięgniste serca?

  • do wolnego brzegu płatków zastawek i do mięśni brodawkowatych
  • do pierścieni włóknistych i do beleczek mięśniowych
  • do trójkątów włóknistych i do beleczek mięśniowych

Struny ścięgniste

Szkielet serca i zastawki serca .. struny ścięgniste biegnące od mięśni brodawkowatych ściany komór, których zadaniem jest napięcie zastawki i umocowanie jej podczas skurczu komór. Mięśnie brodawkowate wysyłają struny ścięgniste do dwóch sąsiadujących płatków zastawki. Zastawki półksi ...