Jak nazywa się pierścień włóknisty nałożony dookoła panewki stawu ramiennego?

  • obrąbek głowy
  • obrąbek panewki
  • obrąbek stawowy

Pierścień włóknisty

Połączenia kręgów .. pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów kręgów biegną więzadła: podłużne przednie, podłużne tylne, więzadła międzyłukowate, międzypoprzeczne, międzykolcowe, nadkolcowe i więzadło karkowe stab ... Kości uda .. pierścienie włóknisto - chrzęstne pogłębiające powierzchnię stawową zwane łąkotkami ( łac. menisci ). Łąkotka przyśrodkowa jest większa w porównaniu z boczną. Staw kolanowy wzmacniają: więzadło rzepki, więzadła poboczne ( strzałkowe i piszczelowe ), ...