Ile kręgów lędźwiowych znajduje się w kręgosłupie człowieka?

  • 4
  • 5
  • 6

Kręgi lędźwiowe

Kręgosłup .. Kręgi lędźwiowe Kręgi lędźwiowe ( łac. vertebrae lumbales ) posiadają masywny, kształtu nerkowatego trzon. Grube wyrostki kolczyste ustawione są poziomo. Wyrostek poprzeczny jest szczątkowym żebrem i nosi nazwę wyrostka żebrowego. Odpowiednikiem właś ...