Z czym łączą się blaszki szyszynki?

  • górna ze spoidłem uzdeczek, dolna ze spoidłem tylnym
  • górna ze spoidłem tylnym, dolna ze spoidłem uzdeczek
  • górna nie łączy się bocznie z obu uzdeczkami

Szyszynka

Układ wewnątrzwydzielniczy .. szyszynka ( melatonina ), skóra ( witamina D3 ), przewód pokarmowy ( gastryna, cholecystokinina, sekretyna i VIP ). Niektóre hormony produkowane są, jako prohormony i dopiero przejście w formę aktywną zapewnia aktywność biologiczną. Prawidłowo funkcj ...