Powięź głęboka i powierzchowna

anatomia24.pl & powięź głęboka i powierzchowna

Układ żylny .. powierzchownych, głębokich i łączących. W żyłach głębokich znajduje się 90 % powrotu żylnego kończyn dolnych, towarzyszą one tętnicom. Żyły powierzchowne uchodzą do żyły odpiszczelowej mieszczącej się po przyśrodkowej stronie kończyny dolnej i żyły odstrzałkowej. Żyła odpiszczelowa uchodzi do żyły u... Mięśnie szyi .. powierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie otoczone są włóknistymi blaszkami tworzącymi powięź szyi, które ograniczają przestrzenie międzymięśniowe wypełnione tkanką tłuszczową oraz łączną. Warstwę powierzchowną tworzą dwa mięśnie: mięsień szeroki szyi ( łac. platysma ) oraz mięsień mostkowo - obojc...

Mięśnie przedramienia .. powierzchowny palców, zginacz głęboki palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny. Funkcją mięśni jest zginanie przedramienia w stawie łokciowym, nawracanie ręki, zginanie i przywodzenie ręki, zginanie palcy. Unaczynienie mięśni grupy przedniej pochodzi od tętnicy ramiennej, łokciowej i prom... Mięśnie grzbietu .. powierzchownej związanej z kończyną górną oraz głębokiej związanej z kręgosłupem, która zawiera właściwe mięśnie grzbietu. Mięśnie powierzchowne stanowią mięśnie kolcowo - ramienne rozpoczynające się przede wszystkim na wyrostkach kolczystych kręgów kręgosłupa. Należą tu mięśnie: czworoboczny, najsz...

Mięśnie klatki piersiowej .. powierzchowna ), właściwych mięśni klatki piersiowej ( grupa głęboka ), a także należy tu najważniejszy mięsień oddechowy - przepona. Do grupy powierzchownej zaliczane są: mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, podobojczykowy i zębaty przedni. Mięsień piersiowy większy ( łac. musculus pector...