Jakie struktury znajdują się w części górnej stropu komory czwartej?

  • konary górne móżdżku, zasłona rdzeniowa górna,
  • grudka, zasłona rdzeniowa górna
  • tkanka naczyniówkowa, zasłona rdzeniowa górna

Komora czwarta

Międzymózgowie .. komorę trzecią. Podwzgórze położone jest w części dolnej międzymózgowia. Podwzgórze uwypukla się do przodu w postaci guza popielatego a do dołu, jako lejek łączący się z przysadką. Przysadka jest gruczołem dokrewnym odpowiedzialnym za wytwarzanie i w ... Śródmózgowie .. komorę trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. ...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. Komora czwarta swym kształtem przypominająca piramidę wierzchołkiem zwróconą w stronę grzbietową, ku móżdżkowi, a podstawą równolegle do mostu i rdzenia przedłużonego. W części górnej komora czwarta łączy się z wodociągiem mózgu biegnącym przez śródm ... Opony mózgowo-rdzeniowe .. komorowym mózgu oraz kanale centralnym rdzenia kręgowego znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej. Płyn mózgowo - rdzeniowy jest przejrzystego koloru wodnistą cieczą ochraniającą dodatkowo ośrodkowy układ nerwowy oraz nerwy i naczynia wychodzące ...